×

"ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΚΡΟΥΠ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ"
- ΣΠ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Ε -
- Κ & Μ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΙΚΕ -

Σπ. Μαυρομμάτης Α.Ε. – Κ. & Μ. Μαυρομμάτη ΙΚΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σήμερα η εταιρεία απασχολεί συνολικά 16 άτομα εκ των οποίων 3 στο Διοικητικό Προσωπικό, 1 στην διεύθυνση, 5 στις πωλήσεις, και τα υπόλοιπα στο εργατοτεχνικό προσωπικό (αποθήκη – οδηγοί), τα οποία ενημερώνει και εκπαιδεύει διαρκώς στα νέα πρότυπα.

Το αυξημένο προσωπικό, σε σχέση με αυτό που οι ανάγκες αυτή τη στιγμή προστάζουν, έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία να είναι έτοιμη να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου και να αντιμετωπίσει αύξηση του κύκλου εργασιών της (νέες συνεργασίες).

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι τρία με πενταετή θητεία, με την εξής σύνθεση :

Μαυρομμάτης Σπύρος – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μαυρομμάτη – Θωμάκη Αικατερίνη – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ανδρουλάκης Βασίλης – ΜΕΛΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σπ. Μαυρομμάτης Α.Ε. – Κ. & Μ. Μαυρομμάτη ΙΚΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Αντιπροσώπευση των εταιρειών εσωτερικού και του εξωτερικού και διάθεση των προϊόντων τους στην ευρύτερη αγορά των S/M στην Δυτική Κρήτη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σπ. Μαυρομμάτης Α.Ε. – Κ. & Μ. Μαυρομμάτη ΙΚΕ

EXVAN ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι ex van διανομές αποτελούν μια πολιτική η οποία έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις λειτουργίας. Στόχος μας είναι τα προϊόντα να φτάνουν έγκαιρα στον προορισμό τους, με αναλλοίωτη ποιότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σπ. Μαυρομμάτης Α.Ε. – Κ. & Μ. Μαυρομμάτη ΙΚΕ

LOGISTICS

Με νέες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Logistics η ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Ε. αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια σε μία από τις δυναμικότερες εταιρείες διανομών στην Κρήτη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σπ. Μαυρομμάτης Α.Ε. – Κ. & Μ. Μαυρομμάτη ΙΚΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία έχει επίσης στην κατοχή της δύο ξενοδοχεία στη περιοχή της Αγ. Μαρίνας των Χανίων, δυναμικότητας 220 κλινών, υπό την επωνυμία Elotis Suites και Minos Village.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΣΠΑ banner