×

"ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΚΡΟΥΠ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ"
- ΣΠ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Ε -
- Κ & Μ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΙΚΕ -

Σπ. Μαυρομμάτης Α.Ε. – Κ. & Μ. Μαυρομμάτη ΙΚΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σήμερα η εταιρεία απασχολεί συνολικά 16 άτομα εκ των οποίων 3 στο Διοικητικό Προσωπικό, 1 στην διεύθυνση, 5 στις πωλήσεις, και τα υπόλοιπα στο εργατοτεχνικό προσωπικό (αποθήκη – οδηγοί), τα οποία ενημερώνει και εκπαιδεύει διαρκώς στα νέα πρότυπα.

Το αυξημένο προσωπικό, σε σχέση με αυτό που οι ανάγκες αυτή τη στιγμή προστάζουν, έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία να είναι έτοιμη να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου και να αντιμετωπίσει αύξηση του κύκλου εργασιών της (νέες συνεργασίες).

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι τρία με πενταετή θητεία, με την εξής σύνθεση :

Μαυρομμάτης Σπύρος – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μαυρομμάτη – Θωμάκη Αικατερίνη – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ανδρουλάκης Βασίλης – ΜΕΛΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σπ. Μαυρομμάτης Α.Ε. – Κ. & Μ. Μαυρομμάτη ΙΚΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Αντιπροσώπευση των εταιρειών εσωτερικού και του εξωτερικού και διάθεση των προϊόντων τους στην ευρύτερη αγορά των S/M στην Δυτική Κρήτη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σπ. Μαυρομμάτης Α.Ε. – Κ. & Μ. Μαυρομμάτη ΙΚΕ

EXVAN ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι ex van διανομές αποτελούν μια πολιτική η οποία έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις λειτουργίας. Στόχος μας είναι τα προϊόντα να φτάνουν έγκαιρα στον προορισμό τους, με αναλλοίωτη ποιότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σπ. Μαυρομμάτης Α.Ε. – Κ. & Μ. Μαυρομμάτη ΙΚΕ

LOGISTICS

Με νέες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Logistics η ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Ε. αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια σε μία από τις δυναμικότερες εταιρείες διανομών στην Κρήτη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σπ. Μαυρομμάτης Α.Ε. – Κ. & Μ. Μαυρομμάτη ΙΚΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία έχει επίσης στην κατοχή της δύο ξενοδοχεία στη περιοχή της Αγ. Μαρίνας των Χανίων, δυναμικότητας 220 κλινών, υπό την επωνυμία Elotis Suites και Minos Village, καθώς και το Myrion Beach Resort & Spa.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΣΠΑ banner